Vak-Kundige Visitaties

De ervaren visiteurs van KoK-VkV voeren al vele jaren vak-kundige visitaties uit bij lichaamsgerichte en psychosociale therapeuten van diverse beroepsverenigingen in de alternatieve zorg.

Aan de hand van honderden evaluaties is duidelijk dat het zeer op prijs wordt gesteld dat wij samen met de therapeut de praktijk tegen het licht houden en positieve aanbevelingen geven om professionaliteit in de praktijk te waarborgen en te verhogen.

De wettelijke regels van de WGBO, CBP en belastingdienst, de eisen van zorgverzekeraars en richtlijnen van het CBO zijn een zeer belangrijke leidraad om professionaliteit te meten.

Een van de eisen van zorgverzekeraars is dat elke therapeut regelmatig wordt gevisiteerd. Intercollegiale visitatie wordt al veel toegepast, het is echter professioneler om (een deel van) de visitaties uit te besteden aan een gespecialiseerd, professioneel bureau.

Door onze ervaring en kennis kunnen wij veel betekenen voor organisaties in de alternatieve zorg.

Een individuele therapeut kan ook een beroep op ons doen, voor supervisie, individueel of in een groep, bijscholing of een visitatie.

Er wordt regelmatig een bijscholingsdag georganiseerd. Informatie vindt u op de pagina: Bijscholing

Elke therapeut die voldoet aan onze professionele eisen ontvangt een licentie dat vijf jaar geldig is.

 

KijkopKwaliteit – Persoonlijk en Professioneel